เชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมห้องสมุดได้ที่ ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ http://lrls.nfe.go.th ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไปค่ะ !

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

   มีคำกล่าวว่า
    
"การอ่านหนังสือให้เด็กฟังทำให้เด็กฉลาด เมื่อเด็กฉลาด ก็จะชอบอ่านชอบเรียน เมื่อเด็กชอบเรียน ก็อยากเรียนให้สูงๆ เมื่อเด็กเรียนสูง ก็จะได้งานที่ดีทำ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการรักการอ่านทั้งสิ้น"     
     ห้องสมุดฯ นครปฐมจึงขอเชิญชวนชาวอำเภอเมืองนครปฐมทุกเพศ ทุกวัย โดย
เฉพาะเด็กๆ  สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิในการอ่านหนังสือฟรี  และใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี
การสมัครสมาชิกห้องสมุด
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2.กรอกใบสมัคร
  3.ถ่ายรูปทำบัตรสมาชิก
  4.ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้มีผู้รับรองการสมัครที่อยู่นครปฐม 1 คน
  5.ค่าบำรุงห้องสมุด แบ่งเป็น 3 ประเภท
     รายปี  ฟรี
     ตลอดชีพ ค่าบำรุง 500 บาท
     กิตติมศักดิ์ สำหรับผู้มีอุปการคุณสนับสนุนกิจการห้องสมุด
     หรือผู้บริจาคทรัพย์สิน มูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป
     หมายเหตุ * กรณีบัตรสมาชิกสูญหายต้องชำระ  ค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 10 บาท
ระเบียบการยืมและการคืนสื่อ    ยืมสื่อได้ทุกประเภท รวมกันไม่เกิน  6  ชิ้น
     ยืมได้ครั้งละ 7  วัน
     คืนสื่อเกินกำหนด ค่าปรับชิ้นละ 2 บาท/วัน
    
* คืนสื่อเดิมหมด จึงมีสิทธิ์ยืมสื่อใหม่ได้

การจัดหมวดหมู่หนังสือ 10 หมวดใหญ่  
จัดตามระบบทศนิยมดิวอี้ และใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้
หมวด 000      ความรู้ทั่วไป         แดง
หมวด 100      ปรัชญา                 ม่วง
หมวด 200      ศาสนา                 เหลือง
หมวด 300      สังคมศาสตร์        น้ำเงิน
หมวด 400      ภาษาศาสตร์        ส้ม
หมวด 500      วิทยาศาสตร์         ฟ้า
หมวด 600      เทคโนโลยี           เขียว
หมวด 700      ศิลปะและบันเทิง  ชมพู
หมวด 800      วรรณคดี               เทา
หมวด 900      ภูมิศาสตร์            น้ำตาล
                    ประวัติศาสตร์
หนังสือที่ใช้อักษรเป็นสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ มีดังนี้
      หนังสืออ้างอิง   ดำ
      นวนิยาย          แดง
ย      หนังสือเด็กและเยาวชน นิทาน น้ำเงิน
ร.ส.   เรื่องสั้น          เขียว
พ      หนังสือปกอ่อน ( พ็อกเก็ตบุ๊ค ) ชมพู
ส      แบบเรียน กศน. มัธยม     ขาว
      เอกสาร มสธ.     บานเย็น