เชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมห้องสมุดได้ที่ ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ http://lrls.nfe.go.th ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไปค่ะ !

28 ธันวาคม 2558

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2558  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทำกิจกรรมวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเสริมสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ "การพันริบบิ้น" ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน
จากการสังเกตและสอบถามผู้ร่วมกิจกรรมพบว่ามีความพึงพอใจมาก
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมรายได้สำหรับผู้ที่มีเวลาว่าง...
ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่นำกิจกรรมดีๆ มาสู่ชุมชน

20 ตุลาคม 2558

19 สิงหาคม 2558  ร่วมกับ อ.อาทร  ดีรื่น และคณะนักศึกษา กศน.พระปฐมเจดีย์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน อ่านหนังสือ พับกระดาษ พับใบเตย
นันทนาาการ ให้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม

ชวนน้องๆ ดูหนังสือ 

24 มิถุนายน 2558

เล่านิทาน อ่านหนังสือกับน้องๆ ที่มาห้องสมุดฯ แต่ถ้าไม่สะดวก ก็นำ
ภาพมาให้ระบายสี และให้เล่นสื่อของเล่นตามอัธยาศัย

5 พฤษภาคม 2558

การใช้ห้องสมุดฯ ของนักศึกษา กศน.

นักศึกษา กศน.กลุ่ม อ.พรทิพย์  อ.วนิดา  อ.วิกูล และ อ.สุธาสินี นำนักศึกษามา
ศึกษาค้นคว้า พบกลุ่ม จัดการเรียนการสอน ที่ห้องสมุดฯ

ไปรษณีย์นครปฐม เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

ขอขอบคุณไปรษณีย์นครปฐม ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการอ่าน
แล้วจะแวะนำหนังสือไปหมุนเวียนเปลียนให้เรื่อยๆ นะคะ


24 กุมภาพันธ์ 2558 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก มสธ.

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก มสธ.เพชรบุรี ที่มาเยี่ยมชม มุม มสธ.
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

23 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ อบต.ห้วยจระเข้
ปล่อยหนังสือเดินทาง ร่วมกับโครงกาอำเภอยิ้มเคลื่นอที่ได้รับความสนใจจากประชาชน
ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากสถานที่ของ อบต.อยู่ห่างจากชุมชน

12 กุมภาพันธ์ 2558

26 มกราคม 2558  ห้องสมุดเคลื่อนที่ รร.บ้านหนองงูเหลือม
ปล่อยหนังสือ  จิ๊กซอว์นิทาน  และ animal  bingo

12 มกราคม 2558  ห้องสมุดเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบ่อพลับ..
ปล่อยหนังสือ  อ่านแล้วเล่า จิ๊กซอว์อาเซียน